دسگاه آون

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

دستگاه آون

از این دستگاه جهت  انجام تست های حرارتی قطعات ورودی و آزمایشگاهی با توجه به متد تعریف شده استفاده می شود

ویژگی های آن به شرح ذیل می باشد :

  1. تنظیم دما :  ۳۰۰ تا ۰ درجه سانتی گراد
  2. هم دمایی در ۲۷ نقطه از محفظه
  3. سه جداره
  4. سرعت گرمایش بالا
  5. فن سیرکوله همراه با کانال هوا
  6. تنظیم ساعت به صورت معکوس تا ۹۹ ساعت

fa_IRFA_IR