دستگاه سختی سنجی

آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو

دستگاه سختی سنج

از این دستگاه جهت کنترل سختی فولاد ها و فلزات استفاده می شود و توانایی اندازه گیری ۱۵ روش راکول – ۱۵روش راکول سوپر فیشیال-۱۵روش برنیل-۸ روش ویکرز را دارد واز این دستگاه جهت کنترل قطعات ورودی و همچنین تست های ازمایشگاهی استفاده می شود.

ویژگی های آن به شرح زیر می باشد :

  1. عملکرد کاملا اتوماتیک
  2. تبدیل سختی اندازه گیری شده به دیگر مقیاس های سختی
  3. محاسبات آماری برای نتایج سختی
  4. نمایش همزمان قطر اثر و عمق نفوذ در تمامی روش ها

قابلیت انتقال تصویر اثر به کامپیوتر به وسیله ی دوربین mps5  و اندازه گیری قطر اثر به کمک نرم افزار (هارش)

fa_IRFA_IR