بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو

بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو

بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو از شرکت اتحاد مولد نیرو  

بازدید استاندار مرکزی

بازدید استاندار مرکزی

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو  

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

  شرکت اتحاد مولد نیرو با حضور استاندار محترم استان مرکزی   شرکت اتحاد مولد نیرو با حضور استاندار محترم استان مرکزی جناب آقای زمانی قمی در سال ۹۵ افتتاح گردید. و بازدید از قطعات تولیدی شرکت اتحاد مولد.  

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر

مناسبت روزجهانی کارگر در راستای تجلیل از مقام کارگر مراسم بزرگداشتی در شرکت اتحاد مولد نیرو برگزار گردید. مناسبت روزجهانی کارگر در راستای تجلیل از مقام کارگر مراسم بزرگداشتی در شرکت اتحاد مولد نیرو برگزار گردید.  

fa_IRPersian