بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو از شرکت اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو  

  شرکت اتحاد مولد نیرو با حضور استاندار محترم استان مرکزی   شرکت اتحاد مولد

مناسبت روزجهانی کارگر در راستای تجلیل از مقام کارگر مراسم بزرگداشتی در شرکت اتحاد مولد

fa_IRPersian