بازدید مدیرعامل شرکت ایران خودرو

Visit of CEO of Iran Khodro Company

Visit of CEO of Iran Khodro Company Visit of CEO of Iran Khodro Company

بازدید استاندار مرکزی

Visit of the central governor

The visit of the Central Governor to the Ettehad Movlled Niroo. The visit of the Central Governor

بازدید استاندار مرکزی از اتحاد مولد نیرو

Central Governor's visit to Etehad Movled Niro

The visit of the Central Governor to the Ettehad Movlled Niroo. The visit of the Central Governor

افتتاحیه شرکت اتحاد مولد نیرو

Inauguration of Ettehad Movlled Niroo Company

  Ettehad Movlled Niroo company with the presence of the honorable governor of the province

روز جهانی کارگر

International labor day

The occasion of International Labor Day in order to honor the position of the worker

en_USEnglish