آزمايشگاه هاي اين شركت با پشتیبانی از آزمایشگاه های مشترک گروه صنعتی اتحاد و با برخورداری از گواهی تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO 17025 هم اکنون جزء برترین آزمایشگاه های صنعت خودرو کشور می باشند. شركت اتحاد مولد در بخش تستهاي مختلف آزمايشگاهي از پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا بهره مي برد.

خدمات ما

دستگاه تست صدا
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه تست صدا از این دستگاه جهت کنترل صدای استارت استفاده می شود
دستگاه سختی سنجی
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه سختی سنج از این دستگاه جهت کنترل سختی فولاد ها و فلزات
دسگاه آون
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه آون از این دستگاه جهت  انجام تست های حرارتی قطعات ورودی و
دستگاه اندازه گیری ابعادی VMM
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه اندازه گیری ابعادی VMM از این دستگاه برای کنترل ابعادی کلیه قطعات
دستگاه Bar To Bar
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو تست Bar To Bar این دستگاه جهت کنترل لنگی سطح کلکتور آرمیچر استفاده
دستگاه تست عملکرد دینام
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو تست عملکرد دینام از این دستگاه جهت انجام تست بر روی دینام استفاده
دستگاه سالت اسپری
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه Salt Spray از این دستگاه جهت مقاومت قطعات در برابر خوردگی استفاده
دستگاه زبری سنج
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه زبری سنج از این دستگاه برای کنترل زبری سطح قطعات ورودی در
دستگاه اندازه گیری نیرو
آزمایشگاه اتحاد مولد نیرو دستگاه نیرو سنج دیجیتال نیروسنج یکی از وسایلی که جهت اندازه گیری نیروهای
fa_IRFA_IR