استارت تیبا

مجموعه استارت تیبا:طرح چهار زغال(D6G) (قابل نصب بر روی خودروهای با موتور تیبا ، تیبا ۲، ساینا ، کوییک)

fa_IRFA_IR